SvenskaMammor

för oss svenska föräldrar utomlands!

Flerspråkig kodväxling – att blanda ihop eller helt enkelt att blanda?


Funderar du som många på vad det betyder att ditt barn blandar mellan språken han/hon pratar? Hör du kommentarer som ”Han blandar ju ihop allting. Stackarn är klart förvirrad.” ”Bättre att hålla sej till ett språk så hon iallafall lär sej ett språk helt.”

Varför blandar barn och ungdommar fast att vi vet att de faktiskt kan båda eller fler språken bra? Kan det ligga något bakom detta?

Fenomenet med att blanda kallas kodväxling. Vad är då kodväxling?

Låt oss först titta på och definiera fenomenet; kodväxling är när en flerspråkig person växlar mellan två eller fler språk i konversation med en annan person som behärskar samma språk. Det är alltid ett medvetet val.

För att förstå kodväxling och varför det inträffar måste vi försöka tänka som en flerspråkig person. Som med många andra sk problem inom den flerspråkiga världen så ser det ut som om ”problemet” med kodväxling är något som är skapat av personer som lever i en enspråkig miljö. Detta kallas ‘dubbel monolingvistisk form’ (Normann Jørgensen & Holmen 1997)

I dagens läge ser många enspråkiga personer (vilka för övrigt är i minoritet i världen) på flerspråkighet som en uppsättning av två olika språk, och att språken bör vara uppdelade och definierade. Bör vi istället se på den flerspråkigas olika språk som en enhet – en resurs från vilken personen kan plocka fram och använda det som är bäst för en speciell situation eller passar bäst i en speciell konversation?

Kodväxling är en resurs använd av personer som kan använda den. Det är ett medvetet val som kan understryka, inkludera eller utesluta andra, visa tillhörighet och nyansera det som är kommunicerat.

Varför kodväxlar man?

En flerspråkig person har, självklart, ett bredare spektrum i sin kommunikation med en person som behärskar samma språk. Att inte använda denna fördel och dubbel resurs i sin kommunikation vore lika onaturligt som för att inte använda gester eller ansiktsuttryck för att understryka eller få fram en andemening i sin kommunikation med en annan person. Det talade ordet är bara en liten del av vår kommunikation med andra. Genom kodväxling kan den flerspråkiga personen vidga sitt kommunikativa spektrum och använda vad som passar bäst och överför meddelandet bäst till personen han eller hon pratar med.

Dessa är några svar som ungdommar givit på frågan varför de kodväxlar:

”Vanessa säger att hon använder språken för vanans skull, men även för att hon
upplever att det inte finns tillräckligt med synonymer på det ena språket och känner hon att det ä rpraktiskt att låna ord från det ena språket för att göra sig förstådd.” (Youssef  & Gabro 2007)

En härlig sak är att kodväxling kan bygga broar! Bygga broar mellan inte bara två språk utan också mellan två identiteter och två kulturer. Kodväxling, i de instanser då språk är bron, gör det möjligt att identifiera och sammansmälta två eller fler kulturer till en.“Om du kan dina språk ordentligt så behöver du inte blanda dem.”

Men måste verkligen ’blanda’ betyda att ’blanda ihop’? Kom ihåg att kodväxling bara händer i en konversation mellan två personer som båda behärskar samma språk. Genom att kunna plocka från två eller fler uppsättningar av ord, känslor, kulturer och traditioner så har den flerspråkiga personen ett djupare och mer komplett språk. Vilka är då vi att försöka stöpa honom i samma form som en enspråkig person med ett mindre spektrum? Vad skulle möjligen kunna bli fördelarna av detta?

Också, i motsatts till vad många kanske tror när de ser på kodväxling så har det upptäckts att bara personer som pratar de inblandade språken på en hög nivå kan behärska kodväxling. Under ett av mina språkläger i Sverige träffade jag en ung kvinna, vi kan kalla henne Sanna, som bevisade denna teori. Sanna hade växt upp utanför Sverige men med svenska föräldrar. Hon flyttade runt mycket som barn och idag känner hon att hon inte tillfullo behärskar något av de fyra språk hon talar. När vi diskuterar kodväxling berättar Sanna att detta är något hon inte kan. Hennes språk interagerar inte med varandra på ett sätt så att hon kan använda en fras eller ord från ett språk i ett annat. Hon måste stanna upp, tänka och översätta där en person som behärskar sina språk på en hög nivå skulle kunna kodväxla och fortsätta.
En annan verkligen intressant faktor när det gäller kodväxling är dess grammatik ramar
Det är lätt att tro att kodväxling skulle vara totallt ogrammatiskt och falla utanför  ramarna, regler och  struktur.   

Men så är inte fallet! Enligt Lederberg och  Morales (Code switching by bilinguals: Evidence against a third grammar, 1995) så följer uttalanden reglerna för grammatiken inom de två (eller fler) språken.  Redan som väldigt unga barn kan du se/höra detta.

Kodväxling, som vi sett kräver hög kunskapsnivå i språken, är en sann resurs och en otrolig fördel i kommunikation mellan två eller fler personer som behärskar samma språk. Fenomenet är också en ovärderlig hjälp för att skapa broar i en flerkulturell identitet. När använd på ett positivt sätt kodväxling kan tillföra djup, värde och förståelse till en konversation. Kodväxlingen kan också skapa en djupare mer komplex kommunikation där båda (eller fler) uppsättningar av språk är använda som resurser och tillgångar.

Så till slut, kodväxling är inte att blanda ihop men att blanda. Det är ett utmärkt och kreativt sätt att kommunicera mellan två personer med full förståelse för språken, kulturerna och traditionerna som är involverade. 

Så nästa gång någon påpekar att ditt barn blandar sina språk kan du ju stolt svara: ”Åh! Du menar att han kodväxlar! Detta påvisar hög färdigthet i hans språk! Nya forskningar visar att bara person som behärskar ett språk på hög nivå kan kodväxla.” och passa på att knycka på nacken också ;-)

Michelle Cadeau
Feb 2008

 


Lev Paleo nu med Anamaya
TEMADAGAR!

TEMADAGAR! 

Har du blivit ombedd att, eller frågat om du får, prata om Sverige på ditt barns skola? Och nu vet du inte var du skall börja? Ingen anledning till panik! Vi har gjort allt jobbet åt dej! 

Klicka här för våra färdiga temadagar eller temalektioner.

2015s nyord är här! 

För oss utlandssvenskar är det kul att se vilka ord som uppkommit men också bra för oss att hålla oss ajour med vårt modersmål! Här är några av orden, se om du kan luska ut vad de betyder: 

halmdocka 
mansplaining 
nyhetsundvikare
obror
plattfilm 

Om du vill se om du har har rätt, kolla här för förklaringar och alla nyorden.

© 2020   Created by Michelle Cadeau.   Drivs med tekniken bakom

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Användarvillkor