SvenskaMammor

för oss svenska föräldrar utomlands!

Kulturkrockar

Här är sidan som handlar om kärlek över gränserna eller kanske rätt och slätt .... kulturkrockar. Något som vi som lever i mångkulturella förhållanden kanske inte tänker på så ofta men våra släktingar och vänner påpekar. Ett ämne som kommer upp när det är ... just det ... kulturkrockar som händer!


ATT UPPFOSTRA BARN I UTLANDET!

Kanske har du och din partner olika syn på hur man uppfostrar barnen, kanske är du orolig för hur barnet skall kunna känna sej "hemma" i två eller fler kulturer samtidigt som han eller hon har en egen identitet, hur är det för barn med föräldrar från olika etniska bakgrunder?

Om vi ser på det tvärtom så känner många i Sverige, att invandrarna borde följa svenska kulturen när det gäller uppfostran. Alla tycker klart att deras sätt att uppfostra barn på är rätt och bättre. Därför måste vi vara lyhörda för andras reaktioner i våra nya länder. En viktigt komponent är att du och din man (eller hustru) är överens om hur ni skall uppfostra barnen och sen håller ni er till det. Ett barn behöver trygghet och fasta regler. Det är ert ansvar att ge barnet det!


LITE TERMER!Integration
är ett tillstånd av samexistens som innebär jämlikhet, samförstånd och
respekt mellan människor med olika etnisk bakgrund.

Integration kan ge förutsättningar för att alla känner ansvar för hela
samhället, är delaktiga och känner samhörighet. Ett integrerat samhälle kräver gemensamma rättsnormer, mötesplatser och ett gemensamt språk. Ett sådant samhälle lämnar utrymme för olika levnadssätt, möjlighet att uttrycka kulturell eller etnisk identitet och strävar efter ett konstruktivt förhållningssätt till det som kan uppfattas som främmande och olikt. Integration kan inte mätas och graderas i relation till majoritetsbefolkningen för att de anses utgöra normen. Då kommer alla avvikelser att betraktas som problem. Integration förutsätter ett ömsesidigt givande och tagande i möten mellan människor. Ingen påtvingas en identitet som han eller hon inte önskar, utan människan har rätt att bestämma över sin egen identitet.

Assimilation
innebär att människor från andra kulturer ensidigt får anpassa sig till
den dominerande majoritetskulturen.

Att förespråka kulturell assimilation innebär att vi avstår från möjligheten att berika det våra samhälleen med nya impulser, synsätt, kulturer med mera. Anspråk på att personer som invandrat till ett land ska ha perfekta kunskaper i det språket kan ses som krav på assimilation. Assimilation är dock inte ett helt oproblematiskt begrepp.
Man kan behöva göra en åtskillnad mellan kulturell och strukturell assimilation. Det senare innebär likartade försörjningsformer, ekonomiska förutsättningar och politisk makt, vilket bör ses som eftersträvansvärt.

Segregation
är ett tillstånd i samhället där olika etniska grupper är geografiskt och
socialt avskilda från varandra.

I begreppet lägger vi även in det som orsakar och upprätthåller segregation. Segregation är negativt för samhället, då den ställer grupper av människor utanför samhällsgemenskapen och undergräver medborgarnas ansvar för varandra och för det vi har gemensamt. På sikt hotas välfärden och det demokratiska systemet.

Segregation kan innebära att människor ofrivilligt hänvisas till ett särskilt bostadsområde eller till en särskild arbetsmarknad för att man är fattig, saknar utbildning eller härstammar från ett annat land. Ett segregerat samhälle innebär att människors ekonomiska, sociala och kulturella levnadsvillkor utvecklas till att vara mycket olika och förstärker dessa skillnader ännu mer.

Den som själv väljer att bosätta sig i ett bostadsområde har gjort ett eget val på grund av närhet till daghem, skolor eller nära släktingar eller landsmän och är därmed inte utsatt för segregation. Däremot kan det, om många gör likadana sådana val, på sikt leda till att segregerade områden utvecklas.


MULTIKULTURELLA BARNS IDENTITET!

Ofta koncentrerar vi oss på barnet svenska bakgrund och det blir naturligt. Bor man i Pappans land (eller mammans) så får barnet på ett naturligt sätt information om sin bakgrund (skola, farmor osv) Om båda är invandrare i landet så kan det behövas att pappans kultur dras fram i ljuset också. Mellan midsommarstången och köttbullar behöver ju barnet veta vem den andra delen av honom eller henne är. Finns det en Farmor eller Farfar tillhands kan man ju få information därifrån.

 • Ett roligt sätt är också att göra ett familjeprojekt.
  Gör en liten familjehistoria.
  Köp en bok med vita blanka sidor.

  Skriv om era familjer
  Gör ett familjträd med så långt bak ni vet
  Skriv en historia om varje familjemedlem (be Farmor & Farfar och Mormor & Morfar berätta om deras mamma och pappa)
  Sätt in bilder

  Skriv om länderna ni båda kommer ifrån

  Ta reda på saker som invånarantal, storlek på landet, var flaggans frärger kommer ifrån osv.
  Sätt in bilder från era respektive länder, bild av era flaggor, en karta över era länder osv

  Skriv om traditionerna
  Skriv om era respektive traditioner, vad de betydde för dej somliten och vad de betyder nu
  Hitta bilder från när ni firat högtider

  Skriv om maten
  Vilken mat är typisk för ditt land och din mans land?
  Hitta recept

  Skriv om språken

  Var kommer språket ifrån, hur gammalt är det

  Sist men inte minst...skriv om dej och din man (fru) hur ni träffades, vad som gjorde att ni föll för varandra, var ni gifte er osv

  Detta projekt kan hjälpa barnet att lära känna och uppskatta sina rötter men det kommer också vara ett kärt minne med allt han eller hon behöver veta om dej, din man och era familjer när barnet blir större.

DET BÄSTA MED EN BLANDAD FAMILJ!

 • Våra barn har lättare att acceptera andra människor.
 • Kulturella skiljaktligheter är inget nytt för dem.
 • Barnen blir flerspråkiga.
 • Vi som vuxna får ett bredare spektrum när det gäller allt vad kultur heter.
 • Vi lär oss ofta ett annat språk.
 • Familjens matsedel utökas!

Några personlighetstendenser hos människor som är attraherade av interkulturella äktenskap.*

 1. Icke Traditionella
 2. Romantiker
 3. Kompenserare
 4. Rebeller
 5. Internationella personligheterDe 19 vanligaste problemområdena i ett mixat äktenskap*

1. Värderingar
2. Mat & dryck
3. Sex
4. Mans & kvinno-roller
5. Tid
6. Var man skall bo
7. Politik
8. Vänner
9. Ekonomi
10. Svärföräldrar

11.Socialklass
12. Religion
13. Barnuppfostran
14. Språk & Kommunikation
15. Stress & konflikt- hantering
16. Sjukdommar
17. Ethnocentrism¤
18. Den partner som emigrerat
19. Döds & skillsmässo-hantering

Ethnocentrism är tendensen att se på världen utifrån ens egen kulturs perspektiv.

* Information tagen från boken "Intercultural Marriage; promisses & pitfalls


Lev Paleo nu med Anamaya
TEMADAGAR!

TEMADAGAR! 

Har du blivit ombedd att, eller frågat om du får, prata om Sverige på ditt barns skola? Och nu vet du inte var du skall börja? Ingen anledning till panik! Vi har gjort allt jobbet åt dej! 

Klicka här för våra färdiga temadagar eller temalektioner.

2015s nyord är här! 

För oss utlandssvenskar är det kul att se vilka ord som uppkommit men också bra för oss att hålla oss ajour med vårt modersmål! Här är några av orden, se om du kan luska ut vad de betyder: 

halmdocka 
mansplaining 
nyhetsundvikare
obror
plattfilm 

Om du vill se om du har har rätt, kolla här för förklaringar och alla nyorden.

© 2023   Created by Michelle Cadeau.   Drivs med tekniken bakom

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Användarvillkor